Úradná tabuľa ÚJD SR

1401-2022

č. konania: 1401-2022

č. rozhodnutia: 110/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 07.02.2022

dátum aktualizácie: 20.04.2022

Prílohy:

1401-2022_SpravneKonanie_1401-2022_Spk ÚJD SR 1401-2022 rev. 03.pdf
1401-2022_R069_2022_MeMi.pdf
1401-2022_ziadost.pdf
1401-2022_Rozhodnutie_110_2022_R110_2022_MeMi.pdf

Aktualizácia: 21.04.2022