Úradná tabuľa ÚJD SR

1396-2022

č. konania: 1396-2022

č. rozhodnutia: 108/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 10.02.2022

dátum ukončenia konania: 22.04.2022

dátum aktualizácie: 25.04.2022

Prílohy:

1396-2022_SpravneKonanie_1396-2022_SpK_1396_2022_ver_04_25_APR_2022.pdf
1396-2022_L_SE_2022_011000_Du- Doplnenie SpK 1396_2022 _black.pdf
1396-2022_R079_2022_JoBe_ MaGa.pdf
1396-2022_SE_2022_005311_Du black.pdf
1396-2022_Rozhodnutie_108_2022_R108_2022_BeJo.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023