Úradná tabuľa ÚJD SR

1392-2024

č. konania: 1392-2024

č. rozhodnutia: 109/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 08.01.2024

dátum ukončenia konania: 19.03.2024

dátum aktualizácie: 20.03.2024

Prílohy:

1392-2024_SpravneKonanie_1392-2024_Formulár o zverejnení SpK_1392-2024_rev.03_20.3.2024_ukončenie konania.pdf
1392-2024_Žiadosť_anonymizovaná.pdf
1392-2024_Rozhodnutie_109_2024_Rozhodnutie_109_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024