Úradná tabuľa ÚJD SR

1369-2023

č. konania: 1369-2023

č. rozhodnutia: 134/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 03.02.2023

dátum ukončenia konania: 27.05.2023

dátum aktualizácie: 07.08.2023

Prílohy:

1369-2023_SpravneKonanie_1369-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 1369-2023 rev.04.pdf
1369-2023_Žiadosť SE, a.s. -anonymizovaná.002.pdf
1369-2023_Rozhodnutie_134_2023_Rozhodnutie č. 134_2023 k SpK 1369-2023 .002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023