Úradná tabuľa ÚJD SR

1364-2023

č. konania: 1364-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 07.02.2023

dátum aktualizácie: 15.02.2023

Prílohy:

1364-2023_SpravneKonanie_1364-2023_Formulár SpK 1364-2023_rev.00.pdf
1364-2023_list SE_00526_002053_2023_Mc. anonymizovaný.pdf
1364-2023_UradnyList_1389_2023.pdf

Aktualizácia: 15.02.2023