Úradná tabuľa ÚJD SR

1354-2022

č. konania: 1354-2022

č. rozhodnutia: 103/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 09.03.2022

dátum ukončenia konania: 09.04.2022

dátum aktualizácie: 11.04.2022

Prílohy:

1354-2022_SpravneKonanie_1354-2022_SpK_1354_2022_ver_02_11_APR_2022.pdf
1354-2022_SE_2022_ 008545_Du_1768_2022_OZ 25_2021_EBO_black.pdf
1354-2022_Rozhodnutie_103_2022_R103_2022_BeJo_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023