Úradná tabuľa ÚJD SR

1353-2022

č. konania: 1353-2022

č. rozhodnutia: 98/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 04.02.2022

dátum ukončenia konania: 13.04.2022

dátum aktualizácie: 12.04.2022

Prílohy:

1353-2022_SpravneKonanie_1353-2022_Formulár SpK 1353-2022_rev.01.pdf
1353-2022_list SE-se_2022_004706_Mc.002.pdf
1353-2022_Rozhodnutie_98_2022_R98_2022_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023