Úradná tabuľa ÚJD SR

1352-2024

č. konania: 1352-2024

č. rozhodnutia: 57/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2023

dátum ukončenia konania: 15.02.2024

dátum aktualizácie: 16.02.2024

Prílohy:

1352-2024_SpravneKonanie_1352-2024_SPK 1352-2024 formulár 03.pdf
1352-2024_SPK 4137-2023 žiadost AN.pdf
1352-2024_Rozhodnutie_57_2024_Rozhodnutie_57_2024.pdf

Aktualizácia: 16.02.2024