Úradná tabuľa ÚJD SR

1349-2022

č. konania: 1349-2022

č. rozhodnutia: 68/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.02.2022

dátum ukončenia konania: 10.03.2022

dátum aktualizácie: 10.03.2022

Prílohy:

1349-2022_SpravneKonanie_1349-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK UJD SR 1349-2022rev02.pdf
1349-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_004378_Ga.pdf
1349-2022_Rozhodnutie_68_2022_R068_2022_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023