Úradná tabuľa ÚJD SR

1348-2023

č. konania: 1348-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.02.2023

dátum aktualizácie: 08.03.2023

Prílohy:

1348-2023_SpravneKonanie_1348-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR1348-2023_akt. 01 zo dňa 8.3.2023.pdf
1348-2023_Žiadosť, Spk UJD SR 1348-2023, MO34.pdf

Aktualizácia: 08.03.2023