Úradná tabuľa ÚJD SR

1348-2022

č. konania: 1348-2022

č. rozhodnutia: 82/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.02.2022

dátum ukončenia konania: 08.04.2022

dátum aktualizácie: 06.04.2022

Prílohy:

1348-2022_SpravneKonanie_1348-2022_Zverejnenie ukončenia SpK UJD SR 1348-2022rev04.pdf
1348-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_004780_Ga.pdf
1348-2022_Návrh rozhodnutia_82_2022_ UJD SR 1348-2022.pdf
1348-2022_Rozhodnutie_82_2022_Anonymizované rozhodnutie_82_2022_ UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023