Úradná tabuľa ÚJD SR

1347-2023

č. konania: 1347-2023

č. rozhodnutia: 118/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.02.2023

dátum ukončenia konania: 04.05.2023

dátum aktualizácie: 12.05.2023

Prílohy:

1347-2023_SpravneKonanie_1347-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1347-2023 rev 03.pdf
1347-2023_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia_2903_2023.pdf
1347-2023_SE_00082_001985_2023-anonymizovaná.pdf
1347-2023_Rozhodnutie_118_2023_Rozhodnutie_118_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023