Úradná tabuľa ÚJD SR

1347-2022

č. konania: 1347-2022

č. rozhodnutia: 92/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.02.2022

dátum ukončenia konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 09.05.2022

Prílohy:

1347-2022_SpravneKonanie_1347-2022_Zv. inf. - Spis č. 1347-2022_r. 05 z 10.05.2022.pdf
1347-2022_R054_2022_Prer. SpK_1347-2022_final.pdf
1347-2022_SE_2022_004188_Ga_anonymizov.pdf
1347-2022_Rozhodnutie_92_2022_R092_2022_NoTo_UJD SR 1347-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023