Úradná tabuľa ÚJD SR

1346-2024

č. konania: 1346-2024

č. rozhodnutia: 134/2024

účastník konania: Amaron

dátum začiatku konania: 19.12.2023

dátum ukončenia konania: 15.04.2024

dátum aktualizácie: 03.05.2024

Prílohy:

1346-2024_SpravneKonanie_1346-2024_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 1346-2024 (4129-2023) rev. 01 zo dňa 3.5.2024.pdf
1346-2024_žiadosť10506_2023.pdf
1346-2024_Rozhodnutie_134_2024_R134_2024.pdf

Aktualizácia: 03.05.2024