Úradná tabuľa ÚJD SR

1344-2024

č. konania: 1344-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.12.2023

dátum aktualizácie: 19.04.2024

Prílohy:

1344-2024_SpravneKonanie_1344-2024_UJD SR 1344-2024, Formulár-rev.03, JE EMO 34.pdf
1344-2024_UJD SR 1344-2024, Upovedomenie o neúplnom doplnení podania, JE EMO 34.pdf
1344-2024_UJD SR 4127-2023, Žiadosť EMO 34-A.pdf

Aktualizácia: 19.04.2024