Úradná tabuľa ÚJD SR

1335-2024

č. konania: 1335-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 15.12.2023

dátum aktualizácie: 12.04.2024

Prílohy:

1335-2024_SpravneKonanie_1335-2024_Formulár SpK 1335-2024 (4104-2023)_rev03.pdf
1335-2024_R 171-2024 prerušenie SpK 1335-2024(4104-2023).pdf
1335-2024_SpK 1335-2024 (4104-2023) žiadosť - anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 12.04.2024