Úradná tabuľa ÚJD SR

1324-2024

č. konania: 1324-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2023

dátum aktualizácie: 21.12.2023

Prílohy:

1324-2024_SpravneKonanie_1324-2024_Formulár SK_4088_2023_00.pdf
1324-2024_Ziadost 4088.pdf
1324-2024_Rozhodnutie_443_2023.002.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024