Úradná tabuľa ÚJD SR

1323-2024

č. konania: 1323-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2023

dátum aktualizácie: 28.06.2024

Prílohy:

1323-2024_SpravneKonanie_1323-2024_Formulár SK_1323_2024_01.pdf
1323-2024_Ziadost 4087.pdf
1323-2024_Rozhodnutie_445_2023.pdf
1323-2024_Ziadost Javys o schval VHP FS KRAO_anon.pdf
1323-2024_Rozhodnutie_306_2024.pdf

Aktualizácia: 28.06.2024