Úradná tabuľa ÚJD SR

1322-2024

č. konania: 1322-2024

č. rozhodnutia: 28/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 14.12.2023

dátum ukončenia konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 21.02.2024

Prílohy:

1322-2024_SpravneKonanie_1322-2024_FoZ SpK_01_1322_2024_VUJE.pdf
1322-2024_Žiadosť_VUJE_4086_2023.pdf
1322-2024_Rozhodnutie_28_2024_Rozhodnutie_28_2024.pdf

Aktualizácia: 21.02.2024