Úradná tabuľa ÚJD SR

1319-2023

č. konania: 1319-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.01.2023

dátum aktualizácie: 09.02.2023

Prílohy:

1319-2023_SpravneKonanie_1319-2023_FoZ SpK_00_1319_2023_SE.pdf
1319-2023_Žiadosť_SE_1319_2023.pdf

Aktualizácia: 09.02.2023