Úradná tabuľa ÚJD SR

1319-2023

č. konania: 1319-2023

č. rozhodnutia: 161/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.01.2023

dátum ukončenia konania: 19.06.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

1319-2023_SpravneKonanie_1319-2023_FoZ SpK_01_1319_2023_SE.pdf
1319-2023_Žiadosť_SE_1319_2023.pdf
1319-2023_Rozhodnutie_161_2023_R_161_2023_Inžinieirng_VnPMaSnJZ_EMOMO3EBO2023final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023