Úradná tabuľa ÚJD SR

1318-2023

č. konania: 1318-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.02.2023

dátum aktualizácie: 07.02.2023

Prílohy:

1318-2023_SpravneKonanie_1318-2023_Zverejňovanie informácií - SpK rev 00 č. UJD SR 1318-2023.pdf
1318-2023_Záznam.pdf
1318-2023_LRO 1138_2023_GrOt_eL_Upovedomenie o začatí správneho konania.pdf
1318-2023_SE_00505_001962_2023_Mc-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 07.02.2023