Úradná tabuľa ÚJD SR

1318-2023

č. konania: 1318-2023

č. rozhodnutia: 130/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.02.2023

dátum ukončenia konania: 26.05.2023

dátum aktualizácie: 05.06.2023

Prílohy:

1318-2023_SpravneKonanie_1318-2023_Zverejňovanie informácií - SpK rev 03 č. UJD SR 1318-2023.pdf
1318-2023_Záznam_5.6.2023.pdf
1318-2023_SE_00505_003919_2023_Mc-anonymizovaná.pdf
1318-2023_SE_00505_001962_2023_Mc-anonymizovaná.pdf
1318-2023_Rozhodnutie_130_2023_R130_2023_Podklady_VV_3457_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023