Úradná tabuľa ÚJD SR

1317-2023

č. konania: 1317-2023

č. rozhodnutia: 99/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.02.2023

dátum ukončenia konania: 28.04.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

1317-2023_SpravneKonanie_1317-2023_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 1317-2023 rev.03.pdf
1317-2023_SE_00379_001173_2023_Mc.pdf
1317-2023_Rozhodnutie_99_2023_R99_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023