Úradná tabuľa ÚJD SR

1315-2024

č. konania: 1315-2024

č. rozhodnutia: 48/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.12.2023

dátum ukončenia konania: 13.02.2024

dátum aktualizácie: 22.02.2024

Prílohy:

1315-2024_SpravneKonanie_1315-2024_Formulár o zverejnení SpK 4076 rev. 03.pdf
1315-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_015629_2023.pdf
1315-2024_Rozhodnutie_48_2024_Rozhodnutie_48_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024