Úradná tabuľa ÚJD SR

1314-2024

č. konania: 1314-2024

č. rozhodnutia: 208/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 14.12.2023

dátum ukončenia konania: 07.06.2024

dátum aktualizácie: 07.06.2024

Prílohy:

1314-2024_SpravneKonanie_1314-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 1314-2024 (4075-2023)_rev.05.pdf
1314-2024_(1) SE_01735_015353_2023_Ga_ANONYM.pdf
1314-2024_Rozhodnutie_208_2024_(6) Rozhodnutie 208_2024 SpK 1314_2024 (4075-2023)_final _ANONYM.pdf

Aktualizácia: 07.06.2024