Úradná tabuľa ÚJD SR

1314-2022

č. konania: 1314-2022

č. rozhodnutia: 52/2022

účastník konania: AREKA

dátum začiatku konania: 28.01.2022

dátum ukončenia konania: 31.03.2022

dátum aktualizácie: 10.01.2023

Prílohy:

1314-2022_SpravneKonanie_1314-2022_Formulár o zverejnení SpK_1314-2022 rev.03.pdf
1314-2022_anonymizovana ziadost.pdf
1314-2022_Rozhodnutie_52_2022_R52_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023