Úradná tabuľa ÚJD SR

1305-2024

č. konania: 1305-2024

č. rozhodnutia: 38/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.12.2023

dátum ukončenia konania: 08.02.2024

dátum aktualizácie: 09.02.2024

Prílohy:

1305-2024_SpravneKonanie_1305-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 1305_2024__(4054_2023)_rev.03.pdf
1305-2024_(1) SE_00082_015191_2023 UJD 12.12.2023_ANONYM.pdf
1305-2024_Rozhodnutie_38_2024_Rozhodnutie_38_2024__SpK 1305_2024__(4054_2023).pdf

Aktualizácia: 09.02.2024