Úradná tabuľa ÚJD SR

13-2024

č. konania: 13-2024

č. rozhodnutia: 52/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.01.2024

dátum ukončenia konania: 16.02.2024

dátum aktualizácie: 16.02.2024

Prílohy:

13-2024_SpravneKonanie_13-2024_Formulár o zverejnení SpK_13-2024_rev.03_16.2.2024_ukončenie konania.pdf
13-2024_Žiadosť_anonymizovaná.pdf
13-2024_Rozhodnutie_52_2024_Rozhodnutie_52_2024.pdf

Aktualizácia: 16.02.2024