Úradná tabuľa ÚJD SR

1299-2024

č. konania: 1299-2024

č. rozhodnutia: 86/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.12.2023

dátum ukončenia konania: 29.02.2024

dátum aktualizácie: 06.03.2024

Prílohy:

1299-2024_SpravneKonanie_1299-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver02 Mar 2024.pdf
1299-2024_Upovedomeni_ UradnyList_1278_2024.pdf
1299-2024_AN Stanovisko SE_00001_002195_2024.pdf
1299-2024_Návrh_Rxxx_2024 .pdf
1299-2024_An_SE_00082_015407_2023.pdf
1299-2024_Rozhodnutie_86_2024_Rozhodnutie_86_2024.pdf

Aktualizácia: 06.03.2024