Úradná tabuľa ÚJD SR

1298-2022

č. konania: 1298-2022

č. rozhodnutia: 86/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 26.01.2022

dátum ukončenia konania: 20.04.2022

dátum aktualizácie: 25.04.2022

Prílohy:

1298-2022_SpravneKonanie_1298-2022_Zv. inf. - Spis č. UJD SR 1298-2022_r. 05 zo 26.04.2022.pdf
1298-2022_SE_2022_003342_Mc_anonymizov..pdf
1298-2022_R045_2022_NoTo_OnEv podpisane.pdf
1298-2022_Rozhodnutie_86_2022_R086_2022_NoTo_final.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023