Úradná tabuľa ÚJD SR

1295-2023

č. konania: 1295-2023

č. rozhodnutia: 52/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.01.2023

dátum ukončenia konania: 14.02.2023

dátum aktualizácie: 14.02.2023

Prílohy:

1295-2023_SpravneKonanie_1295-2023_Formulár SpK 1295-2023_rev.01.pdf
1295-2023_list SE_00082_001521_2023 anonymizovaný.pdf
1295-2023_Rozhodnutie_52_2023_Rozhodnutie 52_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023