Úradná tabuľa ÚJD SR

1286-2024

č. konania: 1286-2024

č. rozhodnutia: 29/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 06.12.2023

dátum ukončenia konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 22.02.2024

Prílohy:

1286-2024_SpravneKonanie_1286-2024_FoZ SpK_01_1286_2024_SE.pdf
1286-2024_Žiadosť_SE_4020_2023.pdf
1286-2024_Rozhodnutie_29_2024_Rozhodnutie_29_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024