Úradná tabuľa ÚJD SR

1281-2024

č. konania: 1281-2024

č. rozhodnutia: 269/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 07.12.2023

dátum aktualizácie: 12.06.2024

Prílohy:

1281-2024_SpravneKonanie_1281-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver12.4.2024_UJD SR 1281-2024 (pôvodne 4011-2023)_Zverejnenie SpK_rev.04.pdf
1281-2024_SE_01671_014851_2023_Ga_anonymizovana.pdf
1281-2024_Rozhodnutie_269_2024_sken_Rz. 269_2024.pdf

Aktualizácia: 12.06.2024