Úradná tabuľa ÚJD SR

1279-2024

č. konania: 1279-2024

č. rozhodnutia: 129/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.01.2024

dátum ukončenia konania: 08.04.2024

dátum aktualizácie: 08.04.2024

Prílohy:

1279-2024_SpravneKonanie_1279-2024_Zverejňovanie informácií o SpK 1279-2024,rev.02, 08.04.2024.pdf
1279-2024_Žiadosť o schválenie zmien v PP JZ IS RAO - anonymizovaná.002.pdf
1279-2024_Rozhodnutie_129_2024_Rozhodnutie_129_2024.pdf

Aktualizácia: 08.04.2024