Úradná tabuľa ÚJD SR

1279-2023

č. konania: 1279-2023

č. rozhodnutia: 80/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 27.01.2023

dátum ukončenia konania: 17.03.2023

dátum aktualizácie: 17.03.2023

Prílohy:

1279-2023_SpravneKonanie_1279-2023_SPK 1279-2023 formulár 03.pdf
1279-2023_SPK 1279-2023_ziadost AN.pdf
1279-2023_Rozhodnutie_80_2023_Rozhodnutie_80_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023