Úradná tabuľa ÚJD SR

1278-2024

č. konania: 1278-2024

č. rozhodnutia: 419/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 06.12.2023

dátum ukončenia konania: 02.01.2024

dátum aktualizácie: 08.01.2024

Prílohy:

1278-2024_SpravneKonanie_1278-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_1278-2024 (pôvodne 4005-2023)_rev. 02 zo dňa 08.01.2004.pdf
1278-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 4005_2023.pdf
1278-2024_Rozhodnutie_419_2023_419.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024