Úradná tabuľa ÚJD SR

1273-2023

č. konania: 1273-2023

č. rozhodnutia: 77/2023

účastník konania: CHEMSTROJ

dátum začiatku konania: 27.01.2023

dátum ukončenia konania: 13.03.2023

dátum aktualizácie: 15.03.2023

Prílohy:

1273-2023_SpravneKonanie_1273-2023_Formulár o zverejnení SpK 1273-2023 rev. 02 zo dňa 15.3.2023.pdf
1273-2023_ziadost.pdf
1273-2023_Rozhodnutie_77_2023_Chemstroj 77_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023