Úradná tabuľa ÚJD SR

1271-2022

č. konania: 1271-2022

č. rozhodnutia: 35/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.01.2022

dátum ukončenia konania: 16.02.2022

dátum aktualizácie: 17.02.2022

Prílohy:

1271-2022_SpravneKonanie_1271-2022_SPK 1271-2022 formulár rev. 02.pdf
1271-2022_L_0734_2022_300 podpisane.pdf
1271-2022_SPK 1271-2022_ziadosť AN.pdf
1271-2022_Rozhodnutie_35_2022_R035_2022_AN.pdf
1271-2022_L_0734_2022_300 podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023