Úradná tabuľa ÚJD SR

1270-2023

č. konania: 1270-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 26.01.2023

dátum aktualizácie: 03.02.2023

Prílohy:

1270-2023_SpravneKonanie_1270-2023_Spk ÚJD SR 1270-2023_rev.00.pdf
1270-2023_L_913_2023_an.pdf
1270-2023_žiadosť_an.pdf

Aktualizácia: 03.02.2023