Úradná tabuľa ÚJD SR

1267-2024

č. konania: 1267-2024

č. rozhodnutia: 37/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.12.2023

dátum ukončenia konania: 07.02.2024

dátum aktualizácie: 09.02.2024

Prílohy:

1267-2024_SpravneKonanie_1267-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 1267_2024 (3982_2023)_rev.03.pdf
1267-2024_SE_00082_014968_2023_UJD_01.12.2023_ANONYM.pdf
1267-2024_Rozhodnutie_37_2024_Rozhodnutie_37_2024__SpK 1267_2024__(3982_2023)_anonym.pdf

Aktualizácia: 09.02.2024