Úradná tabuľa ÚJD SR

1266-2024

č. konania: 1266-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.12.2023

dátum aktualizácie: 15.01.2024

Prílohy:

1266-2024_SpravneKonanie_1266-2024_Formulár o zverejnení SpK 3981 rev. 01.pdf
1266-2024_Rozhodnutie_18_2024.pdf
1266-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_014916_2023.pdf

Aktualizácia: 15.01.2024