Úradná tabuľa ÚJD SR

1266-2022

č. konania: 1266-2022

č. rozhodnutia: 57/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.01.2022

dátum ukončenia konania: 29.03.2022

dátum aktualizácie: 29.03.2022

Prílohy:

1266-2022_SpravneKonanie_1266-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 03 z 11.3.2022.pdf
1266-2022_žiadosť .pdf
1266-2022_L_505_2022_320_KuJa podpisane.pdf
1266-2022_Rozhodnutie_57_2022_R57_2022_Kuzmová.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023