Úradná tabuľa ÚJD SR

1265-2024

č. konania: 1265-2024

č. rozhodnutia: 76/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.12.2023

dátum ukončenia konania: 24.02.2024

dátum aktualizácie: 01.03.2024

Prílohy:

1265-2024_SpravneKonanie_1265-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1265-2024 (3980-2023) rev 03.pdf
1265-2024_SE_00082_014914_2023-anonymizovaná.pdf
1265-2024_Rozhodnutie_76_2024_Rozhodnutie_76_2024.pdf

Aktualizácia: 01.03.2024