Úradná tabuľa ÚJD SR

1253-2022

č. konania: 1253-2022

č. rozhodnutia: 72/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.01.2022

dátum ukončenia konania: 04.05.2022

dátum aktualizácie: 11.05.2022

Prílohy:

1253-2022_SpravneKonanie_1253-2022_FoZ SpK_03_1253_2022_JAVYS.pdf
1253-2022_R072_2022_SzVi_SmIm_návrh.002.pdf
1253-2022_Podanie_JAVYS_1253_2022.pdf
1253-2022_Rozhodnutie_72_2022_R072_2022_SzVi_SmImopr.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023