Úradná tabuľa ÚJD SR

1250-2024

č. konania: 1250-2024

č. rozhodnutia: 13/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.12.2023

dátum ukončenia konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 02.02.2024

Prílohy:

1250-2024_SpravneKonanie_1250-2024_Formulár SpK 1250-2024_rev. 02.pdf
1250-2024_SE_01813_016462_2023 anonym.pdf
1250-2024_Rozhodnutie_13_2024_R 13_2024 pravidelné hlásenia.pdf

Aktualizácia: 02.02.2024