Úradná tabuľa ÚJD SR

1242-2023

č. konania: 1242-2023

č. rozhodnutia: 74/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.01.2023

dátum ukončenia konania: 09.03.2023

dátum aktualizácie: 13.03.2023

Prílohy:

1242-2023_SpravneKonanie_1242-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 1242_2023rev03.pdf
1242-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_001402_2023 UJD 24.01.2023.pdf
1242-2023_Rozhodnutie_74_2023_Rozhodnutie_74_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023