Úradná tabuľa ÚJD SR

1241-2023

č. konania: 1241-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.01.2023

dátum aktualizácie: 06.03.2023

Prílohy:

1241-2023_SpravneKonanie_1241-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 01 z 6.3.2023 - UJD SR 1241-2023.pdf
1241-2023_R84_2023_UJD SR 1241-2023 .pdf
1241-2023_žiadosť.pdf

Aktualizácia: 06.03.2023