Úradná tabuľa ÚJD SR

1241-2023

č. konania: 1241-2023

č. rozhodnutia: 242/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.01.2023

dátum ukončenia konania: 07.09.2023

dátum aktualizácie: 07.09.2023

Prílohy:

1241-2023_SpravneKonanie_1241-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 04 z 7.9.2023 - UJD SR 1241-2023.pdf
1241-2023_žiadosť.pdf
1241-2023_Rozhodnutie_242_2023_R242_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023