Úradná tabuľa ÚJD SR

1238-2024

č. konania: 1238-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 29.11.2023

dátum aktualizácie: 09.04.2024

Prílohy:

1238-2024_SpravneKonanie_1238-2024_Formulár SpK 002.pdf
1238-2024_Návrh rozhodnutia.pdf
1238-2024_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia.pdf
1238-2024_Žiadosť SE_01666_014718_2023_Mc vyčiernená.pdf

Aktualizácia: 09.04.2024