Úradná tabuľa ÚJD SR

1238-2024

č. konania: 1238-2024

č. rozhodnutia: 193/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 29.11.2023

dátum ukončenia konania: 31.05.2024

dátum aktualizácie: 31.05.2024

Prílohy:

1238-2024_SpravneKonanie_1238-2024_Formulár SpK 04.pdf
1238-2024_Žiadosť SE_01666_014718_2023_Mc vyčiernená.pdf
1238-2024_Rozhodnutie_193_2024_Rozhodnutie 193_2024 anonimizované.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2024