Úradná tabuľa ÚJD SR

1237-2023

č. konania: 1237-2023

č. rozhodnutia: 68/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.01.2023

dátum ukončenia konania: 06.03.2023

dátum aktualizácie: 09.03.2023

Prílohy:

1237-2023_SpravneKonanie_1237-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_1237-2023_rev. 02 zo dňa 09.03.2023.pdf
1237-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 1237_2023.pdf
1237-2023_Rozhodnutie_68_2023_R 68.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023