Úradná tabuľa ÚJD SR

1235-2022

č. konania: 1235-2022

č. rozhodnutia: 93/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.01.2022

dátum ukončenia konania: 01.04.2022

dátum aktualizácie: 04.04.2022

Prílohy:

1235-2022_SpravneKonanie_1235-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1235-2022 rev 02 .pdf
1235-2022_SE_2022_002043 UJD 17.01.2022-anonamizovaná.pdf
1235-2022_Rozhodnutie_93_2022_R93_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023