Úradná tabuľa ÚJD SR

1230-2024

č. konania: 1230-2024

č. rozhodnutia: 447/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.11.2023

dátum ukončenia konania: 22.01.2024

dátum aktualizácie: 23.01.2024

Prílohy:

1230-2024_SpravneKonanie_1230-2024_FoZ SpK_01_3914_2023_SE.pdf
1230-2024_Žiadosť_SE_3914_2023.pdf
1230-2024_Rozhodnutie_447_2023_Rozhodnutie_447_2023.pdf

Aktualizácia: 23.01.2024